เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Description

 • ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุ –อุปกรณ์ของโครงการให้อยู่ในสภาพใช้งาน
 • ตรวจและรับสินค้าที่ร้านค้าส่งสินค้า ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • ตรวจสอบบันทึกยอดคงคลัง สรุปรายงานยอดคงคลัง
 • จ่ายวัสดุในคลังให้กับช่าง หรือผู้รับเหมา เพื่อในไปใช้งานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบสินค้าที่ช่าง หรือผู้รับเหมาเบิกไปให้งานให้ใช้งานถูกต้องไม่เสียหาย
 • ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ของบริษัท ไม่ให้เสียหาย หรือสูญหาย


Qualification

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดการวัสดุคลังสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี