ช่างสนาม (โฟร์แมน)

Description

  • ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา , ช่าง และ คนงาน ให้ทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพที่ดี
  • เป็นผู้ช่วยวิศวกรโครงการ ให้สามารถทำงานได้ตามแผนงานที่กำหนด


Qualification

  • วุฒิ ปวช. - ปวส. หรือ ปริญญาตรี วศบ. (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา)
  • มีประสบการณ์ในงาน 1-3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจปัญหางานก่อสร้างและงานระบบ
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
  • สามารถติดต่อประสานงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว