เจ้าหน้าที่บัญชี

Description

 • บันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ปรับปรุงและแก้ไขรายการบัญชีต่างๆ
 • บันทึกใบสำคัญรับเงินของการโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท
 • ปิดงบการเงินได้


Qualification

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี บัญชี-การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 0-1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
 • สามารถตัดสินใจแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ดี